Kitosan
KİTOSAN(Chitosan) Nedir?

KİTİN(Chitin) mantarların hücre duvarlarının ana bileşeni olmasının yanı sıra, eklem bacaklılar, kabuklular, yengeç, ıstakoz, karides, böcekler, yumuşakçalar, kafadan bacaklılar gibi canlıların iskeletini oluşturan ve doğada selülozdan sonra en bol bulunan ve yenilebilir doğal bir kaynaktır.

KİTİN(Chitin) Yunancadan gelen bir tanımlama olup “ZIRH” “TUNİK” veya “ZARF” anlamına gelir.

KİTOSAN (Chitosan) Kitin (Chitin)’in deasetilasyonu sonucu elde edilen ve suda çözünebilen bir aminopolisakkarittir

BAHÇE BİTKİLERİ-TARLA BİTKİLERİ-TOPRAK ALTI TARLA BİTKİLERİ-ÖRTÜ ALTI BİTKİLER VE MEYVE AĞAÇLARI İÇİN

KİTOSAN(Chitosan)

Tarımda KİTOSAN(Chitosan)‘ın genel faydaları;

 • DOĞADA YAYGIN VE BOL MIKTARDA BULUNAN YENİLEBİLİR BİYOPOLİMER
 • SIFIR TOKSİSİTE
 • KALINTI BIRAKMAZ (BİRİKME RİSKİ YOK)
 • BİYOLOJİK OLARAK PARÇALANABİLİR
 • BİYO-UYUMLULUK
  • Bir çok farkı molekül ile yüksek uyumluluk
 • FİLM TABAKA OLUŞTURABILME YETENEĞİ (YARI GEÇİRGEN ZAR)
 • KİMYASAL BİR İÇERİK OLMADAN ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK GÜÇLÜ BİR ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTE- BİYOPESTİSİT
  • FUNGUSLAR
   • Küf, Maya, Mantar
  • BAKTERİLER
   • Gram pozitif (+)
   • Gram Negatif (-)
  • VİRÜSLER
   • Zarflı Virüsler
   • Zarfsız Virüsler
 • KİTOSAN Mikroorganizma kaynaklı hastalıklara karşı bitkileri birkaç farklı mekanizma ile korur.
   • Uygulandığı tohum ya da bitkilerde film tabaka oluşturma özelliği sayesinde mikroorganizmaların bitkilere bulaşma riskini azaltır
   • Bulaşmışlık varsa Mikroorganizmaların çoğalarak hastalık yapıcı sayıya ulaşmalarını engeller
   • Aynı zamanda Bitkilerin bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlayarak hastalıklara karşı dirençli olmalarına yardımcı olur 
 • MEYVE VE SEBZELERIN RAF ÖMRÜNÜ UZATMA BECERİSİ
    • Hasat öncesi ve sonrası KİTOSAN ile kaplama sayesinde
    • Mısır, Fındık, Antep Fıstığı, üzüm, İncir gibi ürünlerde
    • Aspergillus flavus’un neden olduğu Aflatoksin, Okratoksin gibi KÜF oluşumunu inhibe eder.
    • Hasat sonrası depolama süreçlerinde oluşan ürün kayıplarını minimuma
 • ÜSTÜN ŞELATLAMA YETENEĞİ – AĞIR METALLERİ BAĞLAYICI ETKİ
  • Kullanıldığı toprak ve sudaki ağır metalleri bağlayarak toprak ve su ıslahı etkisi
   • Buna bağlı bitkilerin olarak bitki iletim demetlerinin açılması ile,
   • Toprak ve suda bulunan vitamin ve minerallerin bitkiler tarafından alımını kolaylaştırır
 • İYİLEŞTİRİCİ(REJENERATİF) ETKİ (DOKU HASARINI İYİLEŞTİRME)
   • Özellikle gövde ve yaprak hasarı almış bitkilere damlama ve yapraktan uygulama sayesinde hızla hasarlı bölgelerin iyileşmesine yardımcı olur.
   • Dolayısıyla hasarlı bölgelerden Bakteri –Virüs ve Mantar’ ların bitkilere giriş riskini minimuma indirir.
 • BİYOSTİMÜLANT-ELİCİTÖR-İMMÜNOMODÜLATÖR
   • Bitkilerde bağışıklık sistemini aktive eder
   • Bitki hücrelerinde
    • Lignin birikimi,
    • Kalloz oluşumu,
    • Hücre içi iyon miktarı değişimi,
    • Sitoplazmada asidikleşme,
    • Zar depolarizasyonu,
    • Protein fosforilasyonu,
    • Kitinaz ve glukanaz aktivasyonu,
    • Fitoaleksinlerin biyosentezi,
    • Reaktif oksijen türlerinin üretimi,
    • jasmonik asit sentezi ve savunma ile ilgili genlerin ekspresyonu gibi değişiklikleri sağlayarak, bitki savunma sistemini teşvik eder
   • Çevre koşullarına karşı dayanıklılığı artırıcı etki (Isı-Rüzgâr-Yağmur-Dolu-Kuraklık vb)
 • YAYICI VE YAPIŞTIRICI ETKİ
   • Kullanılan ilaç ve gübrelerin yaprak yüzeyinde homojen bir şekilde yayılmasını ve kalıcılığını artırır.
   • BİTKİ KORUMA ve BİTKİ BESLEME ürünlerinin daha az miktarda ve daha uzun aralıklarla kullanılmasını sağlar.
   • Ayrıca, KİMYASAL İLAÇLARIN bitkiler üzerinde yaratacağı KALINTI, FİTOTOKSİSİTE ve MİKROBİYAL DİRENÇ gibi olumsuzlukların azaltılmasına yardımcı olur
   • Böylece zirai kimyasal aktif bileşenlerin insan sağlığı ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirir.
 • BÖCEKLER ÜZERİNDE CAYDIRICI VE ÖLDÜRÜCÜ ETKİ
   • Kitosan ve uçucu yağlarla kombinasyon
    • Kök-Gövde ve Yapraklar üzerinde oluşturacağı yarı geçirgen zar sayesinde
     • Bitki gövdesine ve yapraklarına hasar vermelerini engeller
     • Aynı zamanda üzerlerinde taşıdıkları mikrobiyal hastalıkları bitkilere bulaştıramazlar.
      • Bitkilerde Yaprak & Gövde hasarı yapan ve hastalık taşıyıcısı böcekler
       • Tuta (Domates Güvesi)
       • Kırmızı Örümcek
       • Nematod
       • Şeftali Yeşil Yaprak Biti

Kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından diğer birçok biyopolimere göre üstün özellikler göstermesi nedeniyle KİTOSAN (Chitosan)

  • Gıda başta olmak üzere
  • Atıksu arıtma,
  • İlaç- Kozmetik,
  • Tıp
   • Mikrobiyoloji,
   • İmmünoloji,
   • Biyoteknoloji,
  • Tarım,
  • Kâğıt,
  • Tekstil, gibi birçok alanda kullanım olanağı bulmaktadır.
   Ekran Resmi 2023 08 14 13.04.49
   Kitosan Isparta
   isparta
   Ekran Resmi 2023 08 14 14.51.12
   Ekran Resmi 2023 08 14 14.50.04