Kitinsan İnovatif Ürünler

Türkiye`nin Yenilikçi Gübre Üreticisi Kitinsan

İNSAN SAĞLIĞINI KORUMANIN İLK ADIMI TOPRAK SAĞLIĞINDAN BAŞLAR…

Bir yandan iklim değişikliğinin etkisi ile sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak buzulların erimesi, kuraklık, seller, şiddetli hava olaylarının sıklığı ve etkisindeki artış diğer yandan artan dünya nüfusu nedeniyle gıdaya ulaşım her geçen gün daha zor bir hale gelmiştir.

Teknolojik gelişimlere paralel olarak, her iki alanda belirlenecek orta ve uzun vadeli stratejiler, planlamalar ve uygulamalar sayesinde, başta TOPRAK SAĞLIĞI olmak üzere, BİTKİ VE İNSAN SAĞLIĞINDA sürdürülebilir başarılar elde edilebileceğine inanıyoruz.

İşte bu amaç ve inançla, biz de KİTİNSAN A.Ş. olarak, uzun yıllardan bu yana gübre sektöründe edindiğimiz tecrübelerin yanı sıra Kitosan Üretimi konularındaki teknik bilgi birikimimizden güç alarak bir araya geldik. Bu birliktelik ışığında Türkiye ve Dünya pazarlarındaki rekabet edebilecek katma değeri yüksek;

 • Sıvı Kimyevi Gübreler
 • Sıvı Organik Gübreler
 • NPK Toz Gübreler
 • Kitosan içerikli özel gübreler ile toprak verimliliğinizi artırmayı amaçlıyoruz.

Fabrika

Kitinsan A.Ş. Gübre Sektörünün önemli bir oyuncusu olma hedefiyle yola çıkarken, fark yaratabilmenin en önemli kavramı olan Araştırma-Geliştirme bilinciyle, Laboratuvarını, Kimyagerlerini, Kimya Mühendislerini ve 100.000 class temiz odasını (Clean room) bünyesinde barındırmaktadır.

Gübre Üretimi

Fabrikamız fiziki yapı itibariyle 2000 m2 üretim alanı, 1000 m2 açık alan ve 500 m2 idari binadan oluşmaktadır.

Günlük üretim kapasitesi;

  • 30 Ton Sıvı Gübre
  • 25 ton Toz Gübre
  • Sıvı gübre üretimi sırasında, optimum pH’ a sahip demineralize edilmiş arıtılmış su ile kullanıldığı için ürettiğimiz sıvı gübreler bitkiler tarafından çok daha kolay ve istenen düzeylerde alınabilmektedir
  • Gerek Sıvı gerekse de Toz gübre üretimlerimiz, sertifikasyonları alınmış orijinal hammadde ile yapılmaktadır