Kitinsan İnovatif Ürünler

Organik Sıvı Gübre - Kitinsan Humiks
Humiks Katalog Gorsel

Kitinsan Humiks

  • Humik ve fulvik asit esaslı organik madde kaynağıdır. Humik ve fulvik asitler, toprak ve bitkiler için yaşamsal öneme sahip besin maddelerini, doğal (organik) formda içeren en mükemmel maddelerdir. 
  • Hafif bünyeli (kumlu) topraklarda, yapıştırıcı özelliği sayesinde kum taneciklerini birbirine bağlayarak kümeleştirir ve toprağı kıvama getirir. Böylece hem toprağın su tutma kabiliyeti artar, hem de bitki besin maddelerinin topraktan hızlı kaybı (yıkanarak uzaklaşması) önlenir.
  • Toprakta kaymak tabakası oluşumunun önüne geçer. Böylece çimlenmiş bitkicikler, fiziksel bir engele maruz kalmadan kolaylıkla toprak yüzüne çıkabilir.
  • Kurak şartlarda bitkinin su stresine girmesini önler.
  • Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisi emilimi sağlar. Kolay ısınan toprakta tohumlar daha kısa sürede çimlenir ve ürün daha erken hasada gelir.
  • Faydalı toprak mikroorganizmalarının gelişmesi ve çoğalması üzerinde uyarıcı etki yaparak toprakta biyolojik aktiviteyi artırır. Bununla birlikte toprak pH’ını da dengeler. Bu özellikleriyle toprakta alınamaz formda bulunan besin elementlerini bitkinin yararlanabileceği forma dönüştürür ve bitkinin besin maddesi alım kapasitesini yükseltir.
Garanti Edilen İçerik% W/W
Toplam Organik Madde10
Toplam HUMİK+FULVİK Asit15
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)4
pH8 – 10

Uygulama Dozları