Kitinsan İnovatif Ürünler

Üre 46 N

Kitinsan ÜRE 46 N

 • ÜRE %46 azot oranıyla en yüksek azot oranına sahip gübre çeşididir. Beyaz renkte ve kokusuz olup, pril veya granül yapıdadır. ÜRE tüm bitkilerde, üretim periyodu boyunca kullanılabilmektedir.
 • Üre toprağa atıldığı zaman, toprakta bulunan üre bakterileri tarafından parçalanarak form
  değiştirir ve yarayışlı hale geçer.
 • ÜRE’nin bitkilerde boy yapıcı ve kök geliştirici etkisi vardır. Ayrıca meyve ve dane gelişimine de etki etmektedir. Bu özellikleri de dikkate alındığında hububat ve mısır başta olmak üzere her türlü bitkide rahatlıkla kullanılabilir.
 • Yeşil aksam oluşumunu teşvik ederek, bitkinin güneşten faydalanmasını sağlar. Böylece verim artışına sebep olur.
 • Az verildiğinde bitki gelişmesi yavaşlar, tane ve meyve verimi düşer. Ürenin tohum ve köklere
  yakın verilmemesi gerekir.
 • Sonbaharda ekimle birlikte ve ilkbaharda üst gübre olarak kullanılabilir. Üst gübre olarak
  kullanıldığında; toprak yüzeyinde kalan ürede azot kaybı olacağından hafif toprak işlemesi ile
  toprak altına gömülmelidir.
Garanti Edilen İçerik% W/W
Üre Azotu 46