Gıda güvenliği, kalitesi ve gıdanın besleyici değerini koruyabilmek amacıyla son zamanlarda farklı teknoloji ve yöntem arayışları geliştirilmektedir. Bu amaçla, biyolojik olarak uyumlu ve
biyo parçalanabilen, dolayısıyla toplam katı atık miktarını azaltan ve herhangi bir çevre problemi yaratmayan protein, polisakkarit ve lipid gibi doğal polimerlerin film üretiminde kullanılması yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Deasetillenmiş kitin türevi olan kitosan, kullanışlı bir biyoaktif polimerdir. Doğal olarak bol miktarda bulunan ve yenilenebilir bir polimer olan kitosan, biyo-çözünürlük, biyolojik uyumluluk, toksik olmama ve iyi bir adsorber olması gibi mükemmel özelliklere sahiptir. Ayrıca iyi bir emülsiyonlaştırıcı olmasından dolayı gıdaları stabilize etmede jelleştirici madde olarak kullanılmaktadır. Bu filmler, gıdanın raf ömrünü uzatır ve ambalajlama materyalinin ekonomik verimliliğini artırırlar. Kaliteyi arttırma ve gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmada kitosan kaplamaları günümüzde araştırma konusudur. Bu derlemenin amacı, yenilebilir bir film olan kitosan ile kaplanan çileğin depolama periyodu boyunca bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kalite karakteristiklerinde meydana gelen değişimler hakkında bilgi vermektir.

RAPOR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ