Kitinsan İnovatif Ürünler

Üre Gübresi Nedir? Ne İşe Yarar

Üre Gübresi Nedir?

Azotlu gübrelerden Üre, içerisinde en fazla azot bulunduran gübredir. Tarımsal değeri çok yüksektir. Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen, 100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir. Beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanabilir. Sonbahar ve İlkbahar gübrelemelerinde, bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir. Verilecek üre miktarının fazla olması durumunda, miktar birkaç kısma bölünerek uygulanmalıdır. Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve bol ürün alınmasını sağlar. Üre, bütün bitkilere her dönemde kullanılabilir. Pril ve granül yapılı, beyaz renkli, suda kolay ve bolca eriyebilir, hem topraktan hem de yapraktan uygulamalar için uygundur. Üreden etkin şekilde faydalanabilmek ve azot kayıplarını azaltabilmek için uygulanan gübrenin toprak altında kalması gerekir.

Dikkat edilmesi gereken husus ise ürenin bitki köküne veya ekilen tohuma değmemesidir. İçeriğindeki amid formundaki azotun bitkilere yarayışlı hale geçebilmesi için öncelikle, toprakta bulunan bakterilerce amonyum azotu (NH4-N) formuna dönüştürülmelidir. Bu sebeple üre gübresi, yavaş etkili/kontrollü salıverilen gübreler arasında kabul edilir. Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar. Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir. Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde ya da püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Üre gübresi buğday ve arpa gibi bitkilerde üst gübre olarak toprak yüzeyine serpilerek uygulanır. Özellikle kireçli ve PH değeri yüksek olan topraklarda hava sıcaklığına bağlı olarak güneş enerjisiyle hidrolize olur ve %30-40 oranında bir azot kaybı meydana gelebilir.

Üre Gübresi Ne İşe Yarar

• Bitki boyunun uzamasında etkilidir.
• Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.
• Ürünün iri, dolgun, sert ve renginin canlı olmasını sağlar.
• Hastalık ve zararlıların bitkiye girişini önemli derecede engeller.
• Buğday sapının dayanma gücünü yükseltir.

Üre Azotu İçeren Gübreler

Kitinsan Selection 18-18-18+ME

Kitinsan Selection 15-30-15+ME

Kitinsan Selection 16-8-24+ME

Kitinsan Selection 20-10-20+ME

Kitinsan Selection 20-20-20+ME

Read More

Ege Üniversitesi Kitosan Filmle Kaplamanın Meyve Üzerinde Etkisi

Gıda güvenliği, kalitesi ve gıdanın besleyici değerini koruyabilmek amacıyla son zamanlarda farklı teknoloji ve yöntem arayışları geliştirilmektedir. Bu amaçla, biyolojik olarak uyumlu ve
biyo parçalanabilen, dolayısıyla toplam katı atık miktarını azaltan ve herhangi bir çevre problemi yaratmayan protein, polisakkarit ve lipid gibi doğal polimerlerin film üretiminde kullanılması yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Deasetillenmiş kitin türevi olan kitosan, kullanışlı bir biyoaktif polimerdir. Doğal olarak bol miktarda bulunan ve yenilenebilir bir polimer olan kitosan, biyo-çözünürlük, biyolojik uyumluluk, toksik olmama ve iyi bir adsorber olması gibi mükemmel özelliklere sahiptir. Ayrıca iyi bir emülsiyonlaştırıcı olmasından dolayı gıdaları stabilize etmede jelleştirici madde olarak kullanılmaktadır. Bu filmler, gıdanın raf ömrünü uzatır ve ambalajlama materyalinin ekonomik verimliliğini artırırlar. Kaliteyi arttırma ve gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmada kitosan kaplamaları günümüzde araştırma konusudur. Bu derlemenin amacı, yenilebilir bir film olan kitosan ile kaplanan çileğin depolama periyodu boyunca bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kalite karakteristiklerinde meydana gelen değişimler hakkında bilgi vermektir.

RAPOR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 

Read More
Sohbet Başlat
1
Bizimle iletişime geçin
Merhaba,
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.